Jste zde

Přednáška Vítězslava Kříhy "DNA technologie"

Po šesti desetiletích odhalení struktury nukleových kyselin přináší výzkum nové aplikace, které se přesunuly z domény molekulární biologie do bouřlivě se rozvíjejících nanotechnologií. Seznamme se se základními stavebními kameny nukleových kyselin - nukleotidy. Nechme se okouzlit přesností rozpoznávání na molekulární úrovni - Watsonovým-Crickovým párováním. Ukažme si, jak lze číst informaci zakódovanou v uspořádání nukleových kyselin (včetně nových možností, které přinesl materiál oceněný Nobelovou cenou - grafen) a jak můžeme manipulovat s něčím tak jemným, jako jsou nukleové kyseliny. Pobavme se skládáním DNA do obrazců a třírozměrných útvarů. Zamysleme se nad využitím DNA jako paměťových médií. A nakonec se nechme ohromit nukleovou kyselinou, kterou člověk naučil v nanosvětě nejprve přenášet náklad a posléze i chodit po dvou nohách.

Místo konání: 
Posluchárna B3 Univerzity Pardubice (budova DFJP, Studentská 95)
Datum konání: 
31. Březen 2011 - 17:00 - 19:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz