Jste zde

Zpráva o činnosti JČMF v roce 2015

V JČMF bylo v r. 2015 sdruženo 2100 vědeckých a pedagogických pracovníků oboru matematika a fyzika a více než stotřicet akademických a vzdělávacích institucí, zejména gymnázií. Činnost JČMF je organizována ve 4 odborných sekcích (Česká matematická společnost, Česká fyzikální společnost, Společnost učitelů matematiky, Fyzikálně-pedagogická společnost), v 15 regionálních pobočkách (Praha, Střední Čechy, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava, Opava) a v 6 odborných komisích (Terminologická komise pro fyziku, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, Komise pro práci s talentovanými žáky, Komise pro historii matematiky a fyziky, Propagační komise, Terminologická komise pro matematiku).

Činnost JČMF koordinoval výbor JČMF, který se v průběhu roku sešel na dvou plenárních zasedáních a předsednictvo výboru JČMF, které se scházelo přibližně jednou měsíčně.

Odborné sekce dále uspořádaly vědecké a pedagogické konference a specializované akce ve svých odborných skupinách a spolupráci s partnerskými mezinárodními organizacemi. Jejich aktivity byly podporovány prostřednictvím projektů RVS.

Pobočky připravily pestrou nabídku přednášek pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Pro studenty základních a středních škol byly organizovány soutěže z matematiky a z fyziky na regionální úrovni. Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Matematický klokan, Matematická soutěž středních odborných škol jako soutěže vyhlašované a financované MŠMT ČR měly organizována celostátní kola. U Matematické olympiády, Fyzikální olympiády, Informatické olympiády a Turnaje mladých fyziků JČMF zajišťovala přípravu a účast reprezentačních družstev ČR na mezinárodní kola těchto soutěží. JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

Odborné komise JČMF zajišťovaly specializované akce podle svého zaměření. Podílely se na popularizaci našich oborů v novinách, časopisech, rozhlase a v televizi a na vydávání odborných publikací v nakladatelství Prometheus a v jiných nakladatelstvích. Odborná skupina organizace výzkumu svolala v roce 2015 jedenáct setkání Akademické fórum, na kterém byly diskutovány otázky koncepce organizace výzkumu a vzdělávání v naší republice.

Celkově složky JČMF uspořádaly v roce 2015 celkem 63 konferencí a seminářů, z toho 27 s mezinárodním dosahem, a také 154 jednotlivých přednášek, seminářů, exkurzí a podobných setkání.

JČMF zajišťovala vydávání odborných časopisů pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Kromě šesti časopisů se podílela na vydání dalších 9 sborníků.

Podrobný přehled aktivit a publikací a výroční zprávy složek JČMF jsou přiloženy k této zprávě.

V Praze dne 11. února 2016

RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF,
doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D., tajemník JČMF

PřílohaVelikost
PDF icon Výroční zpráva 201536.51 KB
PDF icon Přehled výstupů činnosti JČMF 2015595.14 KB
PDF icon Výroční zpráva České matematické společnosti 2015224.33 KB
PDF icon Výroční zpráva České fyzikální společnosti 2015114.72 KB
PDF icon Výroční zpráva Společnosti učitelů matematiky 201558.77 KB
PDF icon Výroční zpráva Fyzikální pedagogické společnosti 2015147.95 KB
PDF icon Výroční zpráva brněnské pobočky 201574.77 KB
PDF icon Výroční zpráva českobudějovické pobočky 201541.25 KB
PDF icon Výroční zpráva královéhradecké pobočky 2015127.51 KB
PDF icon Výroční zpráva jihlavské pobočky 201549.31 KB
PDF icon Výroční zpráva liberecké pobočky 2015224.85 KB
PDF icon Výroční zpráva olomoucké pobočky 201595.6 KB
PDF icon Výroční zpráva opavské pobočky 201564.76 KB
PDF icon Výroční zpráva ostravské pobočky 201570.97 KB
PDF icon Výroční zpráva pardubické pobočky 2015219.69 KB
PDF icon Výroční zpráva plzeňské pobočky 201577.19 KB
PDF icon Výroční zpráva fyzikálního oddělení pražské pobočky 201550.83 KB
PDF icon Výroční zpráva matematického oddělení pražské pobočky 201567.78 KB
PDF icon Výroční zpráva středočeské pobočky 2015202.91 KB
PDF icon Výroční zpráva ústecké pobočky 201575.65 KB
PDF icon Výroční zpráva zlínské pobočky 201546.16 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro historii matematiky a fyziky 201565.12 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro propagaci matematiky a fyziky 201548.04 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro talentované žáky 2015362.26 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky 201537.28 KB
PDF icon Výroční zpráva Terminologické komise pro školskou matematiku 201543.7 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz