Jste zde

Přednáška Zdislava Šímy "Gravitační pole (Země) a hudba sfér"

Newtonův zákon sice platí pro hmotné body, ale reálná tělesa, zvláště pak tuhá tělesa jako planety nebo planetky, nejsou kulová ani po slupkách, takže se od hmotných bodů zásadně liší. Díky tomu je jejich gravitační pole zborcené, zdaleka ne kulové, tedy ani vzdáleně to není pole hmotného bodu. Pro tvar Země se zavádí pojem geoid. Popis tohoto pole se činí dvoudimensionální harmonickou analýzou (Fourierova transformace), nebo sadou hmotných bodů (MASCONy). Takto určené pole se pak používá pro výpočet nejen pohybů družic v okolí planety, ale i všech dalších aplikací včetně měření atomového času. Od této hladinové plochy (geoidu) se odvozují výškové systémy (jak vysoko je dané místo “nad mořem”). Sjednocení výškových systémů je dnešní velký problém celosvětové geodézie. Použití astronomie je nutné. Česká republika je v této akci zapojena velice aktivně.

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
28. Duben 2016 - 17:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz