Jste zde

Moravskoslezský matematický šampionát

V letošním roce proběhne již 15. kolo této soutěže, kterou organizuje Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě. Soutěž je určena jednak žákům 9. tříd základních škol (kategorie ZŠ9), jednak studentům 3. ročníků SŠ (kategorie SŠ3). Další informace můžete najít na webové stránce akce. Přihlášky se přijímají do 18.10.2017 na adrese balnar@wigym.cz.

V kategorii ZŠ9 budou letos opět soutěžit čtyřčlenná družstva žáků jedné školy, přičemž každá škola může přihlásit maximálně dvě družstva.
V kategorii SŠ3 soutěží jednotlivci. Každá škola může vyslat maximálně tři účastníky.

Místo konání: 
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669
Datum konání: 
25. Říjen 2017 - 8:00
Webové stránky akce: 

wigym.cz/sampionat

Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz