Jste zde

Zasedání Rady Evropské matematické společnosti

Ve dnech 23.-24. 6. se v prostorech Národní technické knihovny koná zasedání Rady Evropské matematické společnosti. Na zasedání, které zajišťuje Česká matematická společnost ve spolupráci s Matematickým ústavem AV ČR a s Matematicko-fyzikální fakultou UK, se bude mj. volit předseda EMS pro období 2019-2013, který ve funkci vystřídá prof. Pavla Exnera.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz