Jste zde

Stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR prof. Martinu ČERNOHORSKÉMU

Slavnostní předání stříbrných pamětních medailí Senátu Parlamentu České republiky
u příležitosti Dne české státnosti se konalo ve čtvrtek 27. září 2018 v hlavním sále Valdštejnského paláce.
Na návrh JČMF byl mezi 21 oceněnými i prof. RNDr. Martin ČERNOHORSKÝ, CSc., MU Brno,
který se významně zasloužil o rozvoj fyziky a její výuky na vysokých školách.
V devadesátých letech se podílel na zrodu České konference rektorů.
Přispěl ke vzniku Slezské univerzity v Opavě.
Postaral se o to, aby nebylo zapomenuto dílo a myšlenky chrlického rodáka, fyzika Ernsta Macha.

Slavnost byla zahájena hymnou ČR. Po projevu předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Milana Štěcha
zazněl Dvořákův Klavítní kvintet č.2. op. 81 B 155, 3. věta Scherzo (Furiant).
Skladbu provedlo Ančerlovo kvarteto a Johanna Haniková.
Pak byli ocenění představeni a odměněni stříbrnou medailí a květinou.
Za všechny oceněné poděkoval rektor UK, biochemik prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., dr.h.c.
Důstojná slavnost byla uzavřena Svatováclavským chorálem.
Gratulujeme!

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz