Jste zde

CENA MISTRA JANA ŠINDELA - 2018

Pobočný spolek Praha - JČMF uděluje CENU MISTRA JANA ŠINDELA
za matematické či fyzikální výsledky nebo za ochranu
a péči o výjimečné historické památky, které souvisí s vývojem exaktních věd.

Letošní Cena Mistra Jana Šindela
byla při příležitosti Adventního setkání Pražské pobočky 12. prosince 2018

udělena

RNDr. Antonínu Vrbovi, CSc.
a
Milanu Patkovi

za soustavné a dlouhodobé studium pramenů k vývoji Staroměstského orloje a
za péči o Staroměstský orloj v době jeho restaurování.
Součástí ceny je diplom, medaile JČMF a poukázka k nákupu odborné literatury.

Kolegům gratulujeme a přejeme hodně sil do dalšího kola rekonstrukce.

Pro ty, kteří by se rádi dozvěděli o Janu Šindelovi více, poznamenejme,
že je velmi pravděpodobné, že vytvořil před rokem 1410 matematický model Staroměstského orloje.
Jan Ondřejův, zvaný Šindel, přednášel matematiku (podle Eukleidových Základů), astronomii
(podle Ptolemaiova Almagestu) a teorii čísel (inspirován též Thabitem ibn Qurrou).

V roce 1410 se stal rektorem pražské univerzity. Bylo to těžké období: roli rektora převzal po Mistru Janu Husovi
a snažil se vyrovnávat napětí mezi radikály a umírněnými husity.
Pokusil se zabránit, aby byly spáleny spisy Johna Wykleffa. Věnoval Karlově koleji (největší univerzitní koleji)
asi dvě stě děl ze své knihovny (dnes je najdeme v Národní knihovně).
Byl též lékařem českého krále Václava IV a jeho nevlastního bratra císaře Zikmunda.

Po Janu Šindelovi je pojmenována planetka (malé těleso Sluneční soustavy) č. 3847 a dalekohled na hvězdárně v Hradci Králové.

Další podrobnosti lze najít v článku:
Mistr Jan Šindel — pravděpodobný tvůrce matematického modelu pražského orloje,
in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 54 (2009), 307-317, https://www.dml.cz/handle/10338.dmlcz/141923

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz