Jste zde

Učitel matematiky

Časopis pro učitele základních a středních škol. Uveřejňuje články o matematice, o jejím vyučování a vazbách na umění, historii atd., zajímavé úlohy, informace o vzdělávacích akcích pro učitele a soutěžích pro žáky.

Vychází čtyřikrát ročně v rozsahu 64 stran, vydává JČMF ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, ISSN 1210-9037, registrován MK ČR dne 17. 6. 1994, č. E 6912.
V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Vedoucí redaktor: RNDr. Dag Hrubý

Na stránkách časopisu je možné nalézt obsah vybraných čísel a další doprovodné informace.

Časopis lze zakoupit v knihovně matematické sekce PřF MU, Janáčkovo nám. 2a, 662 95 Brno, v prodejnách nakladatelství Academia v Praze, a v Oddělení historie matematiky MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8.

obalka UM

Adresa redakce:

Gymnázium
A. K. Vítáka 452
569 43 Jevíčko
tel. +420 461 327 805/ kl. 20
hruba@gymjev.cz
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz