Jste zde

Stanovisko JČMF k povinné matematice u maturit od roku 2019

Jednota českých matematiků a fyziků jednoznačně a zásadně podporuje stanovisko ministra školství, aby matematika byla povinným maturitním předmětem na gymnáziích a některých dalších středních školách pro žáky, kteří nastoupí na střední školy 1. září 2015 školního roku 2015 / 2016. Po prve by se tak z matematiky maturovalo v roce 2019. Vyžaduje to připravovanou revizi a úpravu rámcových i školních vzdělávacích programů na jaře roku 2015. Celý harmonogram postupných změn v modelech maturitní zkoušky byl prodiskutován a schválen na 3. jednání Národního kulatého stolu k maturitní zkoušce na MŠMT 15. října 2014. JČMF je přesvědčena, že povinná maturitní zkouška z matematiky bude žáky středních škol motivovat ke zkvalitnění matematických znalostí absolventů středních škol a přispěje tak k potřebnému zvýšení zájmu středoškoláků o vysokoškolská studia technických a přírodovědných oborů. Jsme připraveni spolupracovat s MŠMT a Cermatem na přípravě nového modelu maturitní zkoušky.

Josef Kubát, předseda JČMF

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz