Jste zde

Vernisáž výstavy Světélkování aneb Luminiscence

Výstava seznamuje přístupnou formou s jevem luminiscence, tedy světélkováním kondenzovaných látek po vybuzení do excitovaného stavu. Jsou zde představeny všechny důležité druhy luminiscence, které dělíme podle způsobu vybuzení na foto-, elektro-, katodo-, radio-, rentgeno-, termo-, chemi-, bio-luminiscenci (a další). Za použití bohatého obrazového materiálu jsou především ilustrovány široké možnosti využití luminiscence ve vědě, lékařství i každodenním životě. Bez nadsázky lze říci, že luminiscence je všude kolem nás; nyní zejména díky světelným zdrojům založeným na svítivých diodách (LED). Současná revoluce v osvětlovací technice byla umožněna vývojem vysoce účinných modrých (a potažmo bílých) LED, což bylo oceněno udělením letošní Nobelovy ceny za fyziku trojici japonských badatelů.

Výstava do značné míry vychází z populárně-naučné knihy (i když se zde objeví i nová zajímavá fakta a ilustrace) Luminiscence doma, v přírodě a v laboratoři, autorů I. Pelanta a J. Valenty, vydané letos nakladatelstvím Academia. Proto bude vernisáž výstavy spojena s křestem uvedené knihy.

Téma výstavy - světélkování - skvěle zapadá do rámce Mezinárodního roku světla 2015. Proto bude tato výstava po skončení prvního uvedení na MFF UK v únoru 2015 nabídnuta k zapůjčení dalším institucím, aby přispěla k šíření znalostí o tomto oboru a případně motivovala studenty ke studiu přírodních věd.

Shodou okolností připadne zahájení této v pořadí 57. výstavy téměř přesně na desáté výročí otevření Malé galerie vědeckého obrazu (6. 12. 2004). I to stojí za malou oslavu.

Z výše uvedených (a některých implicitních) důvodů bude vernisáž netradičně zahájena v posluchárně M2, kde autoři promluví o luminiscenci a jejím výzkumu. Výklad bude doplněn luminiscenčními pokusy.

Místo konání: 
MFF UK, posluchárna M2, Ke Karlovu 3, Praha 2
Datum konání: 
5. Prosinec 2014 - 17:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz