Jste zde

Přednáška Aleny Šolcové "Počátky Booleovy algebry. George Boole a matematická analýza logiky"

V přednášce budou uvedeny životní osudy George Boolea (1815-1865), historické souvislosti vzniku binární Booleovy algebry a Booleovy výsledky ve srovnání s jeho předchůdci, současníky a pokračovateli.

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
21. Květen 2015 - 17:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz