You are here

Problémy současné kosmologie

Přednáška Dr. Pavla Voráčka zaměřená na aktuální problémy, které řeší současná kosmologie. Autor přednášky je externí pracovník Astronomického ústavu Univerzity v Lundu. Přednáška bude akcentovat kosmologické modely založené na principech kvantové mechaniky a teorie relativity. Diskutována bude rozdílnost obou přístupů.

Místo konání: 
Plzeň, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Datum konání: 
25. April 2016 - 15:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz