You are here

Přednáška Ing. Suka na téma "Symetrie"

Přednáší Ing. Tomáš SUK, CSc., UTIA AV ČR, Praha

Obsahem přednášky bude přehled různých druhů symetrií a jejich kombinací, zejména v geometrii. Definice symetrie, popis symetrie pomocí grup, symetrie v 1D, ve 2D i ve 3D, zrcadlové, rotační, translační, škálovací, kluzné, podobnostní a jiné souměrnosti. Vlysová a tapetová symetrie, symetrie vůči úhybu, projektivní a Moebiově transformaci. Kombinace více rotačních symetrií ve 3D. Středová souměrnost. Krystalové soustavy, Bravaisovy mřížky, bodové a prostorové grupy symetrií. Spirálová symetrie. Na závěr bude zminěna historie objevovaní různých druhu symetrií.

Přednáška se uskuteční v rámci semináře SEDMA - Seminář Historie matematiky, informatiky a astronomie.

Místo konání: 
Zasedací místnost ve 3. patře Nové budovy ČVUT, kde nyní sídlí Děkanát Fakulty informačních technologií ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 (od stanice metra Dejvická za Národní technickou knihovnou, vpravo od starší a vyšší budovy Fakulty architektury CVUT.)
Datum konání: 
7. June 2011 - 15:00 to 18:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz