You are here

FYZIKA ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC v CERNu, prof. Rupert Leitner, DrSc.

Ve své přednášce
"FYZIKA ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC v CERNu"

Prof. RNDr. Rupert Leitner, Dr.Sc.
(MFF UK, Ústav částicové a jaderné fyziky)

představí Projekt LHC (Large Hadron Collider) v CERN
a bude hovořit o experimentu ATLAS.
Účastníci se rovněž dozvědí, jak hledat dosud neznámé nestabilní elementární částice. Pochopitelně, že pozornost bude
věnována také objevu Higgsova bosonu.

Přednáška je určena studentům, akademickým pracovníkům
a zájemcům o fyziku, chemii,
přírodní vědy a novinky ve vědě o současném stavu
poznání o elementárních částicích a jejich interakcích.

Za oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice
pobočného spolku Praha Jednoty českých matematiků a fyziků zve
RNDr. Jiří Kubín

Místo konání: 
Přednáška se koná v budově Pedagogické Fakulty UK Magdaleny Rettigové č. 4, Praha 1, místnost R209 (dopravní spojení: tram. zastávka Lazarská, případně stanice metra trasy B Národní třída)
Datum konání: 
24. May 2017 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz