You are here

ADVENTNÍ SETKÁNÍ JČMF, pobočného spolku Praha, MATEMATIKůV VÁNOČNÍ STROMEK, Mgr. Lad. Dvořák

Tématem letošního setkání je
MATEMATIKůV VÁNOČNÍ STROMEK.
Autor Mgr. Ladislav Dvořák z Vekých Hamrů se již druhým rokem věnuje tvorbě vánočních ozdob, majících formu matematických objektů.
Během večera bude vystaveno asi 80 takových ozdob, k nimž bude podán stručný komentář.

Dále se seznámíme se souborem kravatových uzlů, jejichž matematickou podstatu poprvé popsali teoretičtí fyzikové Thomas Fink a Yong Mao z University v Cambridge. Autor vytváří zmenšené modely těchto uzlů v měřítku 1 : 3. Během večera bude vystaveno 60 takových modelů, opět s potřebným vysvětlením.

Kromě poslechu vánoční hudby a zpěvu vánočních koled můžeme vidět i další modely,
které však již nemají vánoční charakter.

Vystavované modely lze rozdělit do těchto okruhů: Sféra, disk, cylindrická páska - torus - reálná projektivní rovina, křižítko (cross cap), Moebiova páska - Kleinova láhev - Seifertovy plochy - paradromické prstence - Hopfovo vláknění (Hopf vibration) - brunniánské linky a další - mnohostěny.

Všechny zájemce srdečně zveme. Vzhledem ke potřebě včasné objednávky drobného občerstvení si Vás dovolujeme požádat o laskavé potvrzení Vaší účasti formou krátké mailové zprávy na adresu pp.jcmf@seznam.cz nejpozději do pátku 8. 12. 2017.

RNDr. Jiří Kubín, předseda OVMFI, JČMF, pobočný spolek Praha

Místo konání: 
refektář MFF UK, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
Datum konání: 
13. December 2017 - 17:00
Složka JČMF: 
AttachmentSize
PDF icon Advent_JCMF17.pdf224.49 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz