You are here

Stříbrná pamětní medaile prof. Pavlu Drábkovi

Stříbrná pamětní medaile prof. Pavlu Drábkovi

Dne 25. září 2020 byla matematikovi prof. RNDr. Pavlu Drábkovi, DrSc.,
udělena Stříbrná medaile předsedy Senátu Parlamentu České republiky.
Prof. Pavel Drábek působí na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Stříbrné medaile se udělují při příležitosti blížícího dne Dne české státnosti – 28. září.
Předseda Senátu Parlamentu ČR při slavnostním předávání ve Valdštejnském paláci zdůraznil,
že všechny vyznamenané spojuje služba druhým.
Prof. Drábkovi byla medaile udělena za vynikající a nezištnou celoživotní pedagogickou a vědeckou čínnost.
Předseda Senátu RNDr. Miloš Vystrčil ve svém projevu ocenil společně s prof. Pavlem Drábkem
i řadu dalších učitelů a vědců:

"Spousta z vás slouží tím, že se rozdává, nezištně předává své znalosti a dovednosti kolegům a studentům,
a děláte to i přes to, že jste tím možná ochudili svou kariéru a některé úspěchy, kterých byste jinak dosáhli.“

Prof. Drábek jménem všech 27 oceněných při slavnosti poděkoval za udělené medaile.
Z jeho projevu vyjímáme:

„Vyjádřeno jazykem matematiky, tvoříme neprázdnou konečnou množinu navzájem různých prvků.
Kromě udělené medaile ale máme přesto ještě něco společného. Skutečně, vědci, učitelé, badatelé
a publicisté mají odhalování a šíření pravdy přímo v náplni své práce. Hudebníci
se snaží o pravdivé vyjádření lidských citů a emocí. Bojovníci za demokracii
a svobodu či za záchranu lidských životů často nasazovali pro pravdu svoje životy
a mnozí je nakonec i obětovali. Podnikatelé, pracovníci v neziskových organizacích a politici si kladou
za cíl pravdivě interpretovat stav společnosti a na tomto základě ji měnit k lepšímu.
Je příznačné, že pamětní medaile se udělují v souvislosti s oslavou české státnosti, jejímž historickým
heslem je „Pravda vítězí“.

Myslím, že dalším společným rysem, který nás spojuje, je jistý druh posedlosti našimi aktivitami.
Život s námi proto nebyl jednoduchý, neboť jsme často nebyli ochotni dělat jakékoli kompromisy.
Proto velký dík patří i všem našim nejbližším, kteří s námi měli trpělivost, a to zejména v dobách,
kdy se nám nedařilo.“

Prof. Pavel Drábek se věnuje především studiu nelineárních parciálních diferenciálních rovnic.
Téměř 40 let je členem JČMF a od roku 2018 je naším čestným členem. Dle jeho
vlastních slov je to vyznamenání nejen jeho osobní, ale je to ocenění celé matematické komunity v Plzni.

Sdílíme radost z ocenění našeho milého kolegy a člena JČMF i radost ze vzácného respektu
k matematicko-fyzikálnímu působení v naší společnosti.
Děkujeme a blahopřejeme!

Alena Šolcová

P.S. Celý projev prof. Drábka najdete v příloze. Záznam slavnostního předávání stříbrných pamětních medailí Senátu PČR
oceněným osobnostem se bude vysílat v pondělí 28. 9. v 17:05 na ČT 24.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz