Oborová matematická medaile JČMF za rok 2021

Oborová matematická medaile Jednoty českých matematiků a fyziků za rok 2021 byla výborem České matematické společnosti udělena prof. Radimu Blahetovi a doc. Josefu Polákovi.

Prof. Radim Blaheta (*1951) je absolventem MFF UK v Praze. Pod vedením svého školitele, prof. Iva Marka, se začal věnovat iteračním metodám pro řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic. Od roku 1979 pracuje na Ústavu geoniky AV ČR (dříve Hornickém ústavu ČSAV) a od devadesátých let vyučuje na VŠB-TU Ostrava. Dosáhl mezinárodního uznání mj. svými pracemi o metodě algebraických multigridů a předpodmínění lineárních soustav. Navrhl tzv. metodu rozkladu posunutí (displacement decomposition method) a přispěl k vylepšení Schwarzovy metody rozkladu oblasti s překryvem. Svými znalostmi výrazně pomohl při přípravě a řešení projektu Centrum excelence IT4Innovations, který umožnil vybudovat superpočítačové pracoviště při VŠB-TU Ostrava. Mnoho úsilí věnuje aplikacím matematiky v geovědních disciplínách, díky čemuž je uznávaným odborníkem nejen v matematické komunitě. Je také aktivním pořadatelem mezinárodních a národních konferencí (mj. Modelling, SNA), které jsou oblíbené nejen pro vysokou vědeckou úroveň, ale také pro přátelskou atmosféru.


Doc. Josef Polák (*1936) je absolventem Fakulty přírodních věd Vysoké školy pedagogické v Praze. Po krátkém působení na Jedenáctileté střední škole v Horažďovicích spojil zbytek svého profesního života se Západočeskou univerzitou (dříve Vysokou školou strojní a elektrotechnickou) v Plzni. Jeho odborná činnost sahá od středoškolské matematiky až po aplikace v elektrotechnice. Nejznámějším dílem je jeho kniha Přehled středoškolské matematiky, která se od roku 1972 do roku 2015 dočkala deseti vydání, a včetně dotisku posledního vydání v roce 2019 se jí prodalo přes úctyhodných 300 tisíc výtisků. Dlouhá léta aktivně působil v JČMF mj. jako předseda krajského výboru, člen výboru matematické sekce JČMF (dnes ČMS) či člen ústředního výboru Matematické olympiády.

Historický seznam laureátů Oborové matematické medaile se nachází ZDE.

AttachmentSize
Image icon Polak.jpg130.87 KB
Image icon Radim3.jpg59.63 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz