You are here

doc. ing. Jakub Fischer, Ph.D., "Různá pojetí pravděpodobnosti (úvahy na Bayesovým vzorcem)"

Přednáška na členském schůzi pobočky ke 150. výročí založení JČMF.

Místo konání: 
Budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, posluchárna 5.032
Datum konání: 
7. December 2011 - 15:00 to 16:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz