Oborová matematická medaile JČMF za rok 2022

Oborová matematická medaile Jednoty českých matematiků a fyziků za rok 2022 byla výborem České matematické společnosti udělena prof. Andreovi Cianchimu, prof. Pavlu Drábkovi, doc. Janě Kopfové a doc. Mirko Rokytovi.

Prof. Andrea Cianchi (*1963) je profesorem na Univerzitě ve Florencii. Je autorem více než 130 původních vědeckých článků z oblasti parciálních diferenciálních rovnic, Sobolevových prostorů, geometrických nerovností a prostorů funkcí. Je členem redakčních rad významných mezinárodních matematických časopisů Annali di Matematica Pura ed Applicata, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Applicable Analysis. Dlouhodobě velmi úzce spolupracuje s řadou českých matematiků (R. Černý, P. Gurka, S. Hencl, V. Musil, L. Pick či L. Slavíková), s některými z nich již během jejich doktorského studia. Aktivně podporoval pobyty českých doktorandů a postdoktorandů na italských univerzitách. Jeho úzký vztah s českými matematiky podtrhuje také skutečnost, že byl plenárním řečníkem na mnoha konferencích a mezinárodních školách pro studenty v České republice (mezinárodní jarní škola NAFSA, mezinárodní jarní škola Spring School on Analysis, Seminar on Differential Equations).


Prof. Pavel Drábek (*1953) je absolventem MFF UK v Praze, ale svoji profesní dráhu spojil s Plzní, nejprve s Vysokou školou strojní a elektrotechnickou a poté od roku 1991 s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity. Její katedru matematiky vedl v letech 1990–1999 a 2004–2016. Nejvýznamnější výsledky Pavla Drábka jsou spojeny s nelineární funkcionální analýzou, nelineárními diferenciálními rovnicemi, teorií bifurkací a zejména s p-Laplaciánem. V oblasti semilineárních diferenciálních rovnic a operátorů tvoří jeho práce klíčové stavební kameny celé teorie. S více než 200 publikacemi patří Pavel Drábek k nejuznávanějším současným českým matematikům. Jeho všestrannost dokládá i množství jeho spoluautorů z celého světa. Jeho vědecká a pedagogická činnost byla oceněna v roce 2009 Cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, čestnou medailí Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách udělenou Akademií věd ČR v roce 2013 a v roce 2020 Stříbrnou medailí předsedy Senátu. Od roku 2003 je členem Učené společnosti České republiky. Kromě významného přínosu k výzkumu a vzdělávání v matematice je Pavel Drábek znám svou veselou povahou, láskou k životu a pevnými životními postoji.


Doc. Jana Kopfová (*1967) je docentkou Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě, kde učí diferenciální rovnice, topologii a funkcionální analýzu. Učí také na Mendelově gymnáziu v Opavě. Dlouhodobě a intenzivně se věnuje práci s talentovanými žáky středních i základních škol. Její studenti získali v posledních letech několik medailí v mezinárodních matematických soutěžích. Vytváří sady zajímavých úloh pro talentované žáky středních škol a pravidelně přednáší na konferencích pro učitele matematiky. Úspěšně se věnuje i výtvarné činnosti s cílem ukázat veřejnosti krásy moderní matematiky. Své obrázky vystavovala na mezinárodní konferenci Bridges (ve Finsku, Švédsku a Rakousku) a online na konferenci amerických matematiků. Spolu s výtvarníkem Martinem Magem vytvořila dvě DVD Matematika a její tajemství a Matematika a její tajemství II, sérii 15 animovaných filmů, např. Tajemství fraktálů, Tajemství pravděpodobnosti, Tajemství Pascalova trojúhelníku, Tajemství počítání s nekonečnem a další.


Doc. Mirko Rokyta (*1962) je absolventem MFF UK v Praze. Je odborníkem v teoretické numerické matematice a parciálních diferenciálních rovnicích. Habilitoval se v oboru přibližných a numerických metod. Vedle své pedagogické a vědecké práce se M. Rokyta dlouhodobě významně angažuje v řídících funkcích MFF UK a v jejich rámci usilovně pracuje ve prospěch matematiků a matematické komunity. Od roku 2020 je děkanem MFF UK. Významnou měrou se podílí na popularizaci matematiky. Pravidelně přednáší a diskutuje na nejrůznějších fórech včetně celostátních médií na témata týkající se výuky matematiky, přednáší na soustředěních středoškoláků k Matematické olympiádě, letních školách matematiky a fyziky, setkáních učitelů všech typů a stupňů a na dalších akcích. Jeho matematické přednášky na kanálu YouTube organizované ve spolupráci s Markem Valáškem mají velký ohlas u široké veřejnosti. Podílí se na překladech knih s matematickou či popularizačně matematickou tématikou (naposledy Marcus du Satoy: „Music of the Primes“, česky: „Hudba prvočísel“, Dokořán, Praha, 2019).


Historický seznam laureátů Oborové matematické medaile se nachází ZDE.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz