You are here

SEDMA - Počátky funkcionálního programování - Jiří Frantál, MFF UK

Počátky funkcionálního programování:

Lidstvo odedávna toužilo po myslících strojích.
Když se v polovině minulého století začaly objevovat první počítače,
začala se tato odvěká touha pomalu stávat realitou.
Nejdříve však bylo potřeba vytvořit nové programovací jazyky, které by dosažení tohoto cíle pomohly.
Postupně se tak zrodil zcela nový styl – funkcionální programování.

Během přednášky se podíváme na vývoj tohoto programovacího přístupu.
Povíme si o vzniku prvních jazyků pro zpracování seznamů
a o tom, jaký vliv na ně měla teorie lambda kalkulu,
požadavky umělé inteligence a omezení tehdejšího hardwaru,
o novinkách, které přinesl LISP,
o myšlence líného vyhodnocování, které umožnilo zpracovávat nekonečné seznamy,
a samozřejmě i o vlivu Johna Backuse , který, ač stál u zrodu imperativního programování,
v 70. letech přednesl řadu přesvědčivých důvodů,
proč je funkcionální programování v mnoha ohledech podstatně lepší.

Místo konání: 
Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze, Thákurova 9, 16000 Praha 6, 14. patro budovy A, zasedací místnost A 1435.
Datum konání: 
28. March 2023 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz