You are here

Soutěž: FYZIKÁLNÍ FOTOGRAFIE ROKU 2023

Fyzikální ústav AV ČR opět vyhlašuje soutěž FYZIKÁLNÍ FOTOGRAFIE ROKU 2023.
Letošní ročník fotografické soutěže na téma Fyzika v našem každodenním životě je kromě stávajících i bývalých zaměstnanců FZU zaměřen na studenty. Každý soutěžící má možnost přihlásit maximálně 5 fotografií.
Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2023. Vyhlášení vítězů proběhne 8. prosince 2023.
Více informací najdete na https://www.fzu.cz/aktuality/soutez-fyzikalni-fotografie-roku-2023 .
Registrace na fotosoutez@fzu.cz .

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz