Oborová matematická medaile JČMF za rok 2023

Oborová matematická medaile Jednoty českých matematiků a fyziků za rok 2023 byla výborem České matematické společnosti udělena prof. Jiřímu Cihlářovi, prof. Ladislavu Lukšanovi, prof. Larsi-Eriku Perssonovi a prof. Lawrenci Somerovi.

Prof. Jiří Cihlář (*1943) je didaktikem matematiky, autorem mnoha učebnic, a učitelem, který ovlivnil velkou řadu studentů. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy z roku 1965. Jeho profesní dráha je od roku 1969 spjata s Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultou na UJEP v Ústí nad Labem, kde dlouho vedl katedru matematiky a byl i prorektorem univerzity. Byl velmi aktivní v matematické komunitě, je čestným členem JČMF a dlouho působil jako hospodář v ústecké pobočce. Aktivně pečoval o řešitele matematické olympiády, přednášel na středních školách a úspěšně vedl práce SOČ. Svým nadšením a přístupem pozitivně ovlivnil mnoho studentů nejen v ústeckém regionu.


Numerický matematik prof. Ladislav Lukšan (*1943) patří mezi hlavní postavy české numerické optimalizace. Je absolventem Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze z roku 1967. Od roku 1962 působí v Akademii věd ČR a od roku 1976 v Ústavu informatiky Akademie věd ČR. Jeho práce vždy kombinovala hluboké teoretické poznatky se snahou o nalezení praktických algoritmů. Kromě více než sedmdesáti vědeckých prací je autorem monografie Metody s proměnnou metrikou: Nepodmíněná minimalizace (Academia, 1990), která slouží jako významný zdroj v oblasti nepodmíněné hladké optimalizace. Je hlavní postavou za softwarovým systémem UFO, který patří celosvětově k nejrozsáhlejším softwarovým balíkům pro numerickou optimalizaci. Za svou vědeckou práci byl v roce 2022 oceněn čestnou oborovou medailí Bernarda Bolzana.


Švédský matematik prof. Lars-Erik Persson (*1944) je autorem více než 300 vědeckých prací z oblasti reálných funkcí, teorie interpolací, váhových nerovností a prostorů funkcí. Působil na univerzitách v Luleå, Uppsale, Karlstadu a Narviku. Za svoji práci získal celou řadu ocenění, mj. Louise Petréns Award (2002), dále Orlicz Medal (2003), Sammy Lindmark Award (2004), Ångpanneföreningens Award (2008). V letech 1996-1998 byl předsedou Švédské matematické společnosti. Je úzce navázán na českou matematiku. Je např. spoluautorem tří knih a osmnácti článků s Aloisem Kufnerem a dalších prací s Amiranem Gogatishvilim a Miroslavem Englišem. Spolupodílel se na výchově několika českých doktorandů a postdoktorandů, mnohokrát přednášel na českých univerzitách a konferencích. Perličkou, ilustrující jeho nezištnou oddanost výchově mladé generace, je jeho ochota poskytoval bezplatné ubytování ve svém domě, který posléze proslul jako legendární Hotel Infinity.


Americký matematik prof. Lawrence Somer (*1948) je autorem více než sta prací zejména v oblasti teorie čísel a kombinatoriky. Po studiu na Cornellově univerzitě získal doktorát na Illinoiské univerzitě v Urbana-Champaign. V současnosti je emeritním profesorem na Americké katolické univerzitě ve Washingtonu. Jsou po něm pojmenována Somerova a Somerova-Lucasova pseudoprvočísla. Jeho činnost je od roku 1999 úzce spjata s českou matematikou. Mnohokrát vystupoval na českých seminářích a konferencích a dvakrát dlouhodobě působil v Matematickém ústavu Akademie věd ČR. Je také spoluautorem osmi monografií a více než padesáti článků s několika českými matematiky, zejména s Michalem Křížkem. Dvakrát získal Hlávkovu cenu za vědeckou literaturu.


Historický seznam laureátů Oborové matematické medaile se nachází ZDE.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz