You are here

Prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.: O některých problémech teorie čísel

Přednáška v rámci Semináře z didaktiky matematiky a elementární matematiky

Místo konání: 
Nová budova PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12 Katedra algebry a geometrie, posluchárna 5.032
Datum konání: 
24. April 2012 - 14:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz