You are here

Přednáška Zuzany Chládové "Oblaka a oblačné systémy"

Oblaka můžeme na obloze vidět téměř každodenně. Přinášejí nám životodárné a někdy i ničivé srážky. Dokážeme ale klasifikovat jejich tvary, určit jejich výšku, složení či způsob vzniku a předpovědět, ze kterých bude pršet? Oblaka často tvoří rozsáhlejší oblačné systémy, které můžeme v současné době pozorovat pomocí meteorologických družic. Mezi nejrozsáhlejší z nich patří například atmosférické fronty, které známe z našeho každodenního počasí, ale i tropické cyklóny, pojmenované v různých částech světa názvy jako například hurikán, tajfun apod. Přednáška poskytne odpovědi na tyto i další otázky a její součástí budou i jednoduché fyzikální pokusy, které osvětlí problematiku vzniku oblaků, tropických cyklón a tornád.

Místo konání: 
posluchárna B2 Univerzity Pardubice (budova Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95)
Datum konání: 
24. January 2013 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz