You are here

Přednáška Libora Běhounka a Martina Štěpničky "Matematická fuzzy logika - motivace, teorie, aplikace"

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
18. December 2014 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz