You are here

Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice

Setkání doktorandů je tradiční akce pořádaná katedrou fyziky, Univerzity Hradec Králové, jejímž hlavním cílem je vzájemné seznámení s aktuální činností doktorandů studujících v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice či v oborech podobných.

Pro každé Setkání doktorandů je stanoveno téma, jímž by se přihlášené příspěvky měly zabývat. Nadcházející setkání má název: Jak to učím já aneb zajímavé náměty do hodin fyziky.

Přípravný výbor konference je složen ze členů Katedry fyziky, doktorandů a absolventů doktorského studia. Pozváni budou doktorandi, eventuálně čerství i zasloužilí absolventi doktorského studijního programu ze všech pracovišť. Pozveme i zájemce ze spřátelených institucí v zahraničí.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody 301, Hradec Králové
Datum konání: 
29. January 2015 - 8:30 to 31. January 2015 - 15:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz