ČMS podpoří organizování akcí pro studenty a mladé kolegy

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegů v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

Pro získání příspěvku zašlete svůj návrh do 31. 3. 2015 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na predseda.cms@jcmf.cz. Forma návrhu není předepsána, ale měla by obsahovat:

  • popis aktivity (název, termín, místo konání, organizátoři, popis činnosti),
  • návrh rozpočtu celé akce a očekávanou výši příspěvku,
  • jak se mladí budou na aktivitě podílet (např. uvedením věku organizátorů či očekávaného věku účastníků).

Návrhy posoudí výbor ČMS a do 15. 6. 2015 oznámí navrhovatelům, zda jejich aktivita získá podporu.

Při posuzování budou upřednostněny aktivity:

  • související s odbornými zájmy ČMS, resp. JČMF, tedy primárně zaměřené na matematiku,
  • (spolu)pořádané ČMS, resp. JČMF,
  • které doposud nezískaly finanční podporu ČMS ani JČMF,
  • kde i mezi organizátory dominují mladí.

Ve svém návrhu prosím zohledněte následující skutečnosti: Příspěvek je určen pro aktivity pořádané v akademickém roce 2015-2016. Příspěvek je možné použít na organizační náklady (např. materiál, jízdné, poštovné, pronájmy, ceny pro soutěžící), nikoli však na osobní odměny pro organizátory. Náklady budou proplaceny (v hotovosti, případně převodem na účet) dodatečně po předání účetních dokladů hospodáři ČMS. Pro tento účel má ČMS rezervováno 30 tis. Kč a je záměrem výboru ČMS, aby uvedená částka byla rozdělena mezi několik málo aktivit.

Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz