You are here

Pavel Tlustý – O vybraných problémech počtu pravděpodobnosti

Přednáška cyklu Semináře z didaktiky matematiky a elementární matematiky, který pořádá katedra algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s krajskou pobočkou JČMF.

Místo konání: 
PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, posluchárna 5.032
Datum konání: 
7. April 2015 - 14:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz