Základní informace o Fyzikální pedagogické společnosti JČMF (FPS JČMF)

Činnost Fyzikální pedagogické společnosti je zaměřena na rozvíjení odborných zájmů učitelů, na zkvalitňování výuky fyziky, péči o nadané žáky a řešeny jsou i profesní problémy učitelů. Cílům činnosti FPS odpovídá také její organizační struktura, kterou tvoří jednak odborné skupiny při výboru FPS, jednak skupiny v pobočkách JČMF.

FPS sdružuje především učitele fyziky základních a středních škol, učitele vysokých škol, které připravují učitele fyziky a pracovníky dalších školských organizací.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz