Matematická vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků a

Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov

vyhlašují 3. ročník


Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ v matematike


Termín odeslání soutěžních prací je stanoven na 15. 4. 2002 . Závěrečnou přehlídku SVOČ/ŠVOČ 2002 uspořádá ve dnech 13.-15.5. 2002 v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy jako jednu z akcí k oslavám 50. výročí svého založení.

Adresa řídícího výboru soutěže

Doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
KAM MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00, Praha 1
E-mail: honza@kam.ms.mff.cuni.cz