SVOČ pořádá Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci se Slovenskou matematickou společností Jednoty slovenských matematiků a fyziků.

Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice

Vítejte na webových stránkách závěrečného kola SVOČ2007

Závěrečné kolo soutěže se koná 16-18. května 2007 v Olomouci. Organizátorem závěrečného kola je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Záštitu nad akcí převzal rektor Univerzity Palackého v Olomouci, prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. a děkan Přírodovědecké fakulty UP prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.