Jste zde

Zpráva o činnosti JČMF v roce 2010

V JČMF bylo v r. 2010 sdruženo 2300 vědeckých a pedagogických pracovníků oboru matematika a fyzika.

Její činnost je organizována ve 4 odborných sekcích (Česká matematická společnost, Česká fyzikální společnost, Společnost učitelů matematiky, Fyzikálně-pedagogická společnost), v 15 regionálních pobočkách (Praha, Střední Čechy, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava, Opava) a v 7 odborných komisích (Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských, Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách, Terminologická komise pro fyziku, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, Komise pro práci s talentovanými žáky, Komise pro historii matematiky a fyziky, Propagační komise).

Hlavní vnitřní událostí roku 2010 byl sjezd JČMF, který se uskutečnil v Lázních Bohdaneč ve dnech 28. - 30. června. Na sjezdu byla hodnocena činnost JČMF v období 2006 - 2010, zvolen výbor JČMF a vyhlášen program činnosti JČMF pro období 2010 - 2014. Činnost JČMF koordinoval výbor JČMF, který se v průběhu roku sešel na dvou plenárních zasedáních a předsednictvo výboru JČMF, které se scházelo přibližně jednou měsíčně.

Odborné sekce realizovaly vědecké a pedagogické konference a specializované akce ve svých odborných skupinách a spolupráci s partnerskými mezinárodními organizacemi. Základem činnosti poboček JČMF bylo pořádání odborných přednášek, seminářů a konferencí pro učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Celkově složky JČMF uspořádaly v roce 2010 celkem 56 konferencí a seminářů, z toho 33 s mezinárodním dosahem.

Většina poboček se rovněž intenzivně věnovala přípravě a průběhu matematických a fyzikálních soutěží a dalších regionálních akcí pro talentovanou mládež. Na celostátní úrovni se uskutečnily soutěže Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Matematický klokan, Matematická soutěž středních odborných škol jako soutěže vyhlašované a financované MŠMT ČR měly organizována celostátní kola. Z nejlepších řešitelů byla sestavena družstva pro mezinárodní kola. Na Mezinárodní fyzikální olympiádě v chorvatském Záhřebu v červenci 2010 naše družstvo získalo 1 zlatou a 3 bronzové medaile. JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

Odborné komise JČMF zajišťovaly specializované akce podle svého zaměření. Podílely se na popularizaci našich oborů v novinách, časopisech, rozhlase a v televizi a na vydávání odborných publikací v nakladatelství Prometheus a v jiných nakladatelstvích. Odborná skupina organizace výzkumu vedená prof. M. Černohorským svolala v roce 2010 osm setkání Akademické fórum, na kterém byly diskutovány otázky koncepce organizace výzkumu a vzdělávání v naší vlasti.

JČMF zajišťovala vydávání odborných časopisů pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Kromě šesti časopisů se podílela na vydání dalších 22 publikací.

Podrobný přehled aktivit a publikací a výroční zprávy složek JČMF jsou přiloženy k této zprávě.

V Praze dne 1. března 2011

RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF

PřílohaVelikost
PDF icon Výroční zpráva 2010 (pdf)27.83 KB
PDF icon Přehled výstupů činnosti JČMF 2010 (pdf)226.04 KB
PDF icon Výroční zpráva České matematické společnosti 2010 (pdf)44.95 KB
PDF icon Výroční zpráva České fyzikální společnosti 2010 (pdf)83.44 KB
PDF icon Výroční zpráva Společnosti učitelů matematiky 2010 (pdf)99.04 KB
PDF icon Výroční zpráva Fyzikální pedagogické společnosti 2010 (pdf)89.2 KB
PDF icon Výroční zpráva brněnské pobočky 2010 (pdf)77.11 KB
PDF icon Výroční zpráva českobudějovické pobočky 2010 (pdf)41.62 KB
PDF icon Výroční zpráva královéhradecké pobočky 2010 (pdf)109.42 KB
PDF icon Výroční zpráva jihlavské pobočky 2010 (pdf)47.33 KB
PDF icon Výroční zpráva liberecké pobočky 2010 (pdf)21.26 KB
PDF icon Výroční zpráva olomoucké pobočky 2010 (pdf)47.05 KB
PDF icon Výroční zpráva opavské pobočky 2010 (pdf)39.27 KB
PDF icon Výroční zpráva ostravské pobočky 2010 (pdf)113.42 KB
PDF icon Výroční zpráva pardubické pobočky 2010 (pdf)38.56 KB
PDF icon Výroční zpráva plzeňské pobočky 2010 (pdf)22.77 KB
PDF icon Výroční zpráva středočeské pobočky 2010 (pdf)39.52 KB
PDF icon Výroční zpráva ústecké pobočky 2010 (pdf)52.97 KB
PDF icon Výroční zpráva zlínské pobočky 2010 (pdf)9.37 KB
PDF icon Výroční zpráva matematického oddělení pražské pobočky 2010 (pdf)45.99 KB
PDF icon Výroční zpráva fyzikálního oddělení pražské pobočky 2010 (pdf)57.59 KB
PDF icon Výroční zpráva pedagogického oddělení pražské pobočky 2010 (pdf)21.76 KB
PDF icon Výroční zpráva komise pro propagaci matematiky a fyziky 2010 (pdf)77.95 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz