Jste zde

DSEF - Den s experimentální fyzikou FYKOSu

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK pořádá opěté Den s experimentální fyzikou (DSEF). Jedná se o akci, která je určená zejména středoškolákům (a jejich učitelům). Náplní akce je přednáška a následné exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště, kde probíhá v současné době špičkový vědecký výzkum. Účastníci se tak můžou dostat do kontaktu s českými špičkami fyziky a prohlédnout si používané moderní přístroje. Tentokrát bude akce probíhat dopoledne v budovách MFF UK v Troji, odpoledne pak navštíví nějaké další pracoviště, pravděpodobně FzÚ AV ČR. Akce je sice primárně určena pro řešitele semináře (a jejich učitele), ale je v případě nezaplnění otevřená i dalším SŠ zájemcům.

Program akce a přihlašování najdete na stránce http://dsef.fykos.cz

Místo konání: 
Praha
Datum konání: 
9. Listopad 2015 - 8:00 - 17:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz