Jste zde

7. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

ČSSVK7 se mohou zúčastnit studenti bakalářského nebo magisterského stupně vysokoškolského studia v oboru fyzika nebo v kombinaci s oborem fyzika z České republiky a ze Slovenské republiky.

Konference probíhá v následujících odborných sekcích:
Aplikovaná fyzika,
Biofyzika a fyzika molekulárních systémů,
Částicová a jaderná fyzika,
Fyzika kondenzovaných látek,
Fyzika Země a Vesmíru,
Obecná fyzika a didaktika fyziky,
Teoretická fyzika.

Vyhlašovatelem 7. Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice v roce 2016 je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze.

Konferenci podpořili FJFI ČVUT, EPS Young Minds Prague, Česká fyzikální společnost a FO PP JČMF.

Místo konání: 
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1
Datum konání: 
23. Květen 2016 - 14:15 - 24. Květen 2016 - 16:00
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz