Jste zde

Turnaj mladých fyziků – kontakt

logo soutěže

Český výbor Turnaje mladých fyziků

Korespondenční adresa

Český výbor Turnaje mladých fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 25
117 10 Praha 1

Oficiální webové stránky

http://www.jcmf.cz/tmf

Oficiální kontaktní e-mail

tmf@jcmf.cz

Předseda výboru

Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D.
Žitná 12A
466 04 Jablonec nad Nisou
Tel. 608 510 655
stanislav.panos@seznam.cz

Členové výboru

JménoPracoviště
RNDr. Jana Bielčíková, PhDÚJF AVČR
Mgr. Martin Blaschke, Ph.D.FPF SU v Opavě, ÚF
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.FJFI ČVUT
RNDr. Zdeněk Janů, CSc.FzÚ AVČR
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.MFF UK
Mgr. Hynek Němec, Ph.D.FzÚ AVČR
doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.PřF UJEP
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.PřF UPOL
Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D.SPŠT Jablonec nad Nisou
doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.FAV ZČU
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz