Akce FPS v roce 2016

Akce FPS v roce 2016:

  1. Konference regionálních center projektu Elixír do škol proběhla 13. - 15. května 2016 v Hradci Králové. Konference je pořádána ve spolupráci s Nadací Depositum Bonum a PřF UHK. Garant za FPS: L. Dvořák.
  2. Celostátní soutěž diplomových, rigorózních a bakalářských prací z didaktiky fyziky proběhla na PedF JU v Českých Budějovicích 16. června 2015. Garantem za FPS byl J. Tesař.
  3. Celostátní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 21 proběhla 26. - 28. srpna 2016 na PedF MU, Brno. Garantem za FPS byl P. Sládek. Konference se účastnilo 137 převážně učitelů, bylo prezentováno 54 ústních vystoupení a 8 posterů.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz