Jste zde

Pardubický didaktický seminář: Geometrie - problém či radost?

Další setkání v rámci Pardubického didaktického semináře pro učitele matematiky doporučuné pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ a učitele víceletých gymnázií. Lektor: PhDr. Alena Šarounová, CSc.

Obsah semináře:
Některé mýty o geometrii. Geometrie praktická, posvátná, krásná a všeobjímající. Rozvoj prostorového vnímání a představivosti. Význam "zrakového pole", hmatu, pohybu a praxe. Cvičení smyslů. Prostor a jeho zobrazování. Výtvarná výchova a pohyb.
Planimetrie versus stereometrie. Práce s nástroji (tužka, pravítko, nůžky, papír, kružítko) a modely. Základní planimetrické poznatky a jejich užití (historie, běžná praxe, architektura, design). Motivační úlohy. Mírná nadstavba pro soutěže a bystré žáčky. Důkazy a "důkazy". Objevy důležitých geometrických vět.
Stereometrie – modely, črtání, rýsování… kdy a jak. Líc a rub "velké vybavenosti škol technikou". Mnohostěny v praxi. Výroba "dárkových krabiček". Sítě těles. Závěrečné opakování – architektura (námět práce).

Místo konání: 
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
Datum konání: 
22. Březen 2017 - 14:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz