Jste zde

Přednáška "Různé přístupy k pravděpodobnosti" - doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Přednáška je věnována dvěma různým pohledům na pravděpodobnost. Prvním, objektivním pohledem, je pravděpodobnost výskytu náhodného jevu nazírána jako (objektivní) vlastnost daného jevu. Druhým, subjektivním pohledem, přistupujeme k pravděpodobnosti jako k našemu (subjektivnímu) stupni důvěry ve výskyt daného jevu. Subjektivní přístup k pravděpodobnosti umožňuje, aby výskyt jednoho a téhož náhodného jevu měl z pohledu dvou osob různou pravděpodobnost, zejména v důsledku odlišných informací. Souvislosti a rozdíly obou přístupů jsou vysvětleny na názorných příkladech, použitelných i v běžné středoškolské výuce.

Místo konání: 
přednáškový sál 51-220 v budově Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511.
Datum konání: 
5. Duben 2017 - 14:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
PřílohaVelikost
PDF icon Pozvánka ve formátu PDF134.88 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz