Jste zde

Také fyzici zviditelnili město Cheb na světovém finále

Mladí fyzici z chebského gymnázia potřetí za sebou reprezentovali Českou republiku ve světovém finále Mezinárodního turnaje mladých fyziků - International Young Physicists’ Tournament (IYPT). V Teheránu, osmimilionovém hlavním městě Iránu, vybojoval tým chebských gymnazistů ve složení Josef Hazi ml. (kapitán družstva), Anh Vu Le Quy, Luu Tran Viet společně s dvěma studenty z pražského Gymnázia Christiana Dopplera Pavlem Jirouškem a Terezou Kroupovou velice pěkné 13. místo.

Tým vedený panem Mgr. Janem Dirlbeckem soutěžil v Teheránu společně s dalšími dvaceti týmy světa. Překvapivě na turnaj nepřiletěli tradiční účastníci z Francie, Velká Británie, Austrálie, Maďarska,… Osvěžením turnaje naopak nově byli studenti z  Brazílie. Proč se letošní soutěže zúčastnilo méně zemí než v předchozích letech? Odpověď určitě není jednoznačná. Samotná soutěž je velice náročná a vyžaduje od studentů celoroční, téměř vědeckou výzkumnou práci, která nekoresponduje s běžnou výukou ve škole. Příprava na soutěž a především účast na světovém finále přináší s sebou i nemalé finanční náklady, které bohužel ne vždy jsou ochotny pokrýt vlády jednotlivých států. Vždyť i naše ministerstvo školství přispělo na reprezentaci v Íránu pouze částkou, která stěží pokryla ceny letenek. Bez finanční pomoci Karlovarského krajského úřadu a samotného města Cheb by na IYPT 2011 v Teheránu chyběla i Česká republika. Otázkou je, zda k poklesu počtu zúčastněných zemí nepřispělo i místo konání v politicky neklidné oblasti světa. Na to vše možná přinese odpověď příští turnaj IYPT 2012 v německém Stuttgartu. A tu vyvstává další otázka. Proč se soutěž v příštím roce nebude konat v Chebu, tak jak bylo původně s mezinárodním výborem turnaje domluveno? Rozpočet na zorganizování této soutěže v Chebu se vyšplhal na téměř 3 milióny korun a tento požadavek Gymnázia Cheb bohužel MŠMT ČR nebylo ochotno akceptovat. Je to veliké škoda pro naše město i náš region.
Samotná účast na takovéto mezinárodní soutěži je velikým přínosem pro všechny soutěžící i vedoucí výprav. Získávají tím mnoho nových poznatků a zkušeností. Ze soupeřů, kteří spolu svedli urputný fyzikální souboj, se stávají přátelé, kteří se společně na doprovodných akcích soutěže seznamují se zemí a s lidmi, v níž se turnaj koná. Tak tomu bylo i v Íránské islámské republice. Organizátoři soutěže připravili pro účastníky mnoho atraktivních návštěv muzeí, paláců a také zájezd do krásného města Esfahanu s obrovským náměstím Imana Chomejního, plným rušného života a s velikým počtem nejrůznějších obchůdků. Nejsilnějším dojmem však bylo pro mnohé účastníky setkávání s místními obyvateli. Jsou velice přátelští, ochotní pomoci. Na ulicích bez ostychu, s úsměvem na tváři, oslovují cizince. I my jsme museli mnohokrát odpovídat na otázku, odkud pocházíme. Česká republika nebyla pro všechny známým pojmem. Lépe jsme uspěli s odpovědí „jsme z Československa". Značka Made in Czechoslovakia má mezi Íránci vysoký kredit a je pro ně zárukou kvality. Místní lidé se zajímali nejen o nás, naši zemi, ale také nám velice rádi vyprávěli o sobě, o své práci. Škoda jen, že tyto naše krásné zážitky z Íránu byly trochu zastíněny organizačními zmatky manažerů celé akce, které kromě jiného způsobily šestadvacetihodinový závěrečný pobyt našeho i německého týmu na letišti v Teheránu. Často jsme vzpomínali na kolegu Stuláka, který by jim předvedl, jak se má taková veliká akce organizovat. Ale i přes některé nepříjemnosti, které nás v Íránu potkaly, jsme si ze světové soutěže IYPT 2011 přivezli mnoho krásných zážitků a zkušeností, ale také jsme si potvrdili rčení: „všude dobře, doma nejlépe“.

Josef Hazi st.
Gymnázium Cheb
(otištěno v Chebském deníku a regionální příloze Mlade Fronty Dnes)

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz