Jste zde

155 let Jednoty českých matematiků a fyziků

28. března 2017 uplynulo 155 let od ustavující schůze Spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky založeného na Filozofické fakultě na Univerzitě v Praze. Z něho se postupně vyvinula Jednota českých (JČMF) resp. československých (JČSMF) a slovenských (JSMF) matematiků a fyziků. K tomuto výročí byl publikován níže uvedený článek Doc. Ing. Štefana Zajace, CSc. v časopise Inovační podnikání a transfer technologií ( ip & tt ), který vydává Asociace inovačního podnikání ČR ( www.aipcr.cz ) , a to v jeho rubrice vyhrazené pro Radu vědeckých společností ČR (www.rvs.avcr.cz) , jejíž členem je JČMF.
S historií Jednoty českých matematiků a fyziků souvisí řada publikací - jubilejní almanachy a publikace přímo věnované jejímu vývoji, jsou přístupné na http://www.dml.cz/handle/10338.dmlcz/401905.

PřílohaVelikost
PDF icon IPTT III_2017 zajac.pdf1.86 MB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz