Jste zde

Dva dny s didaktikou matematiky

Dvacátý druhý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se Společností učitelů matematiky JČMF se bude konat ve dnech 15. – 16. 2. 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze . Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

Srdečně zveme k účasti všechny učitele prvního stupně základní školy a učitele matematiky všech typů a stupňů škol. Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa, poster – nástěnku s prezentací např. žákovských prací, pomůcek apod. Pro vystoupení je možné využít počítačovou či notebookovou učebnu, interaktivní tabuli a hlasovací zařízení.

Z konference je tradičně připravován elektronický sborník.
Akce je akreditována pod číslem MSMT- 36435/2015-1-883.

Více zde: http://suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/

Místo konání: 
Praha, Pedagogická fakulty, Univerzita Karlova
Datum konání: 
15. Únor 2018 - 8:00 - 16. Únor 2018 - 17:00
Webové stránky akce: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz