Jste zde

Československý časopis pro fyziku 1/2018

Právě vyšlo první číslo 68. ročníku Československého časopisu pro fyziku

Elektronická verze (pro předplatitele) je k dispozici na adrese http://cscf.fzu.cz/elcas.php

Časopis je v prodeji v knihkupectvích Academia.

Zde si můžete prohlédnout ukázku z čísla https://cscf.fzu.cz/pdf/ukazka_CCF_1-18.pdf

Obsah čísla 1/2018

Aktualita
T. Ledvinka a J. Bičák: Co přinesly gravitační vlny (zprávy o sedmi srážkách černých děr, jednoho páru neutronových hvězd a Nobelově ceně za fyziku)

Nobelovské přednášky 2016
F. Duncan M. Haldane: Topologická kvantová hmota
John Michael Kosterlitz: Topologické defekty a fázové přechody
+ životopisy a rozhovory s laureáty

Referáty
P. Slaný a Z. Stuchlík: Století kosmologické konstanty

Historie fyziky
V. Štefl: Jak Kepler dospěl k prvním dvěma zákonům v Astronomia nova

Fyzika před ~111 lety
J. Valenta: České přehledy pokroků světové fyziky za léta 1901−1914
F. Nachtikal: Přehledů pokroků fysiky, Mechanika – Gravitace (1905−1911)

Mládež a fyzika
J. Bielčík a M. Bombara: Trojkráľové stretnutie mladých slovenských a českých fyzikov a matematikov
L. Konrád, J. Kříž, F. Studnička, B. Vybíral: Rozpínání vesmíru a interferometrické měření poloměru hvězd na 48. mezinárodní fyzikální olympiádě v Indonésii
P. Rudolfová: Týden s aplikovanou fyzikou: Ve znamení radioaktivity!

Zprávy
V. Kopecký Jr.: Den s Astropisem a Kopalova přednáška 2017

Reportáž
J. Žďárská: „Na slovíčko, pane profesore Nušle…“ aneb Reportáž z oslav 100. výročí založení České astronomické společnosti

Bonus elektronické verze
Vladimír Vondráček: Duševní pohoda a zdraví vědeckých pracovníků, Čs. čas. fyz. A 21, 431 (1971)

Časopis pracuje od nového roku s obměněnou redakcí a redakční radou. Postupně bude obsah upravován tak, aby přilákal větší část fyzikální komunity. Uvítáme zajímavé nápady a náměty nebo přímo příspěvky o zajímavých projektech, metodách, publikacích ve významných časopisech, událostech nebo o významných osobnostech ve fyzice.

Jan Valenta (nový vedoucí redaktor Čs. čas. fyz.), E-mail: valentaj@fzu.cz

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz