Jste zde

Young Minds Leadership meeting: prof. Ing. Igor Jex, DrSc., Quantum walks

Táto prednáška je verejná a prebehne vrámci Leadership Meetingu Young Minds.

EPS Young Minds je organizácia, ktorá má približne 50 pobočiek po celej Európe. Každoročne je jednou z pobočiek organizované stretnutie vedenia týchto sekcií. Tento rok sa toto stretnutie uskutoční v Prahe. Na stretnutí majú zástupcovia sekcií možnosť súhrnne prezentovať činnosť svojej pobočky, ďalej ukázať poster s podrobnejším popisom jednej z jej aktivít a takisto im je ponúknutá možnosť prezentovať aj svoj vlastný vedecký výskum. Zúčastní sa takisto prezident EPS, Rudiger Voss.

Místo konání: 
FJFI na ČVUT, Břehová 7, Praha 1, místnost 103
Datum konání: 
5. Květen 2018 - 9:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz