Jste zde

Vizualizácia niektorých matematických pojmov s využitím IKT a historických materiálov (přednáška J. Gunčagy)

Abstrakt. Vizualizácia má dôležitú úlohu pri poznávacom procese vo vyučovaní matematiky. V príspevku prezentujeme niektoré spôsoby jej využitia pomocou edukačného softvéru pre vybrané matematické pojmy školskej matematiky.
Chceme využiť zaujímavé historické materiály (např. učebnice Franze Močnika), ktoré sa stali dostupnými vďaka postupujúcej digitalizácii.

Přednáší Ján Gunčaga, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Místo konání: 
Pírodovědecká fakulta MU v Brně, Kotlářská 2, posluchárna M5
Datum konání: 
9. Prosinec 2019 - 14:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz