Jste zde

Kombinatorické úlohy na základní škole (přednáší Jana Příhonská, TUL)

Kombinatorika je jedním z nejstarších odvětví diskrétní matematiky. I přes svůj význam v kurikulu matematiky zůstává opomíjena, zejména na úrovni základní školy. Jedním z úkolů školské matematiky je rozvíjet u žáků kombinatorické a logické myšlení, kritické usuzování a srozumitelnou a věcnou argumentaci při řešení aplikačních matematických problémů. Ke splnění tohoto cíle lze vhodně využít řešení kombinatorických úloh. V semináři bude představena klasifikace kombinatorických úloh dle jejich výskytu v učebnicích pro základní školy a představeny aktivity a problémy, které mohou být využity jako propedeutika pro pochopení kombinatorických konceptů, modelů a postupů při řešení úloh.

Možnost připojení přes zoom:
Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/91498526220?pwd=SXZmQXUzRFQrMUlyQmlhd2VrUGJDUT09

Meeting ID: 914 9852 6220
Passcode: 241161

Při vstupu do virtuální místnosti se identifikujte svým jménem a příjmením.

Místo konání: 
Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno, 603 00 (učebna 32, 2. NP)
Datum konání: 
5. Květen 2022 - 14:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz