Jste zde

Učitel matematiky 1/2021 – Nové číslo

Právě vychází nové číslo časopisu Učitel matematiky. Přináší rozsáhlou informaci o testování žáků 4. ročníku ZŠ o vnímání geometrických pojmů, představeny jsou některé z méně známých vlastností Fibonacciho posloupnosti, jejichž elementární důkazy jsou ukázány ve formě, která by měla být přístupná žákům středních škol. Další příspěvek popisuje první statistické testování hypotézy podle Johna Arbuthnota v historickém i matematickém kontextu. V posledním příspěvku ze série „Jak to vlastně je?“ se autoři zamýšlejí nad pojmem číslo a nad číselnými obory, a to z hlediska didaktického. Blíže se věnují pojmu přirozené číslo, desetinné číslo a zlomek.

Obsah UM 1/2021
I. Budínová Vývoj představ žáků o geometrických pojmech v průběhu základní školy/The development of pupils‘ images of geometric concepts during the primary school
P. Emanovský První statistické testování hypotézy podle Johna Arbuthnota/The first hypothesis statistical testing according to John Arbuthnot
A. Jančařík at al. Aritmetika II – Dělitelnost Fibonacciho posloupnosti/The divisibility of Fibonacci sequence
F. Kuřina, N. Vondrová Jak to vlastně je? Čísla a množiny/ How is it actually? Numbers and sets

Aktuální číslo časopisu lze zakoupit v knihovně Matematického ústavu AV ČR (Žitná 25, Praha 1) a v eshopu nakladatelství MatfyzPress.
Ročníky 2018 a 2019 jsou k dispozici na DML-CZ. https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/148568

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz