Jste zde

DOPIS členům JČMF a KORESPONDENCE s MŠMT na téma Malá revize RVP - 2021

Vážení kolegové,

právějsme ukončili přípravu třetího dopisu, který je určen členům JČMF.
Souhlas s textem dopisu vyjádřilo 33 členů Výboru.
Prosíme o jeho rozšíření mezi učiteli a dalšími: Mezi přílohami najdete kopii dopisu.
______________________________________________________

Vážení individuální a kolektivní členové
Jednoty českých matematiků a fyziků,

V Praze 24. 6. 2021

Na vědomí:
Vážený pan Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Vážený pan Mgr. Jaromír Beran, stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže

V minulých měsících jsme se opakovaně vyjádřili k „malé reformě RVP“ slovy,
že „Aktuální revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (https://revize.edu.cz/)
považujeme za nedomyšlenou, nekoncepční a v konkrétnostech škodlivou.“,

uváděli jsme stanoviska a argumenty fyziků, přírodovědců a představitelů oborů a institucí,
které fyziku jako jednu ze stále podstatných oblastí lidského poznání používají, aplikují, rozvíjejí,
které vzdělávají její učitele a také s fyzikou různými cestami seznamují veřejnost.
Jako jediné přijatelné řešení jsme požadovali odvolání vyhlášené revize.
Podpořili jsme plynulé zavádění reformy vzdělávání v informatice, ovšem bez ohrožování ostatních oblastí.

Několikrát jsme se videokonferenčně setkali s pracovníky MŠMT v čele s panem Mgr. Beranem
a pokoušeli se naše stanoviska vysvětlit, současně jsme předložili návrhy pro průběh připravované „velké reformy“,
viz přehled našich aktivit (http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/2038, http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/2043, https://jcmf.cz/?q=cz/node/2053).
Naše snahy dosáhnout především zrušení nedomyšlených škrtů však byly marné.
Reakcí MŠMT bylo, že škrty v RVP nezakazují například Newtonovy zákony ve školách učit.

V této situaci se obracíme na Vás, zvláště na učitele působící na všech stupních škol. I
když MŠMT selhává v přetavení společenské objednávky na adekvátní přípravu nové generace
(například zformulované ve Strategii 2030+) do dokumentů formujících naše školství,
spoléháme na Vaši odpovědnost, soudnost a profesionalitu.
Při potřebné podpoře informatiky hledejte styčná místa mezi informatikou
a svými předměty, přírodovědnými, společenskovědními a výchovnými,
nepodléhejte tlaku na nedomyšlené škrty,
ale obhajujte jednotlivá témata příklady jejich užitečnosti pro rozvoj dětí,
pochopení světa a další aplikace, podporujte zvídavost a tvořivost.
A samozřejmě zvažujte, že ne všechno, co je v minulých učebnicích a co si pamatujete ze svého studia,
je dnes opravdu nepostradatelné; některá témata se jistě odvážíte nahradit představováním nových poznatků i technologií.
Odborníci z vysokých škol i Akademie věd ČR Vám rádi pomohou.

Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků

__________________________________________________________

V minulých dvou dopisech jsme se obrátili
na MŠMT s žádostí o zvážení nevhodné tzv. Malé revize
Rámcového vzdělávacího programu a oznámením,
že jsme připraveni pracovat na úpravách tzv. Velké revize RVP.

Pro usnadnění a Váš přehled přidávám kopie prvních dvou dopisů pro MŠMT.
Dopis členům JČMF najdete též v příloze.

Zdravím, Alena Šolcová

http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/2038
http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/2043
https://jcmf.cz/?q=cz/node/2053

PřílohaVelikost
PDF icon První dopis MŠMT684.79 KB
PDF icon Druhý dopis MŠMT - 12. 3. 2021457.55 KB
PDF icon Příloha 1486.95 KB
PDF icon Příloha 2612.58 KB
PDF icon Dopis členům JČMF430.21 KB
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz