Jste zde

Udělení Stipendia Georga Placzeka v roce 2011 a vyhlášení dalšího ročníku

Správní rada Vzdělávací nadace Jana Husa na základě doporučení fyziků-posuzovatelů, zástupců Jednoty českých matematiků a fyziků (profesoři fyziky Masarykovy univerzity – Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.) udělila Stipendium Georga Placzeka pro období 2011–2014 dvěma uchazečům (z pěti):

    Martin Bucháček, absolvent Gymnázia Luďka Pika v Plzni, student Trinity College, University of Cambridge, UK.
    Dominik Miketa, absolvent Gymnázia Nad Kavalírkou v Praze, student Balliol College, University of Oxford, UK.

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje ve spolupráci s Placzek Family Foundation (USA) další ročník programu Stipendium Georga Placzeka pro studenty středních škol, kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě a jsou kvalifikováni k tomu, aby se věnovali fyzice jako vědě a byli schopni spojovat výsledky přírodních věd s vědami humanitními. Pokud nebude v roce 2012 mezi přihlášenými vhodný uchazeč, nebude stipendium uděleno.

Stipendium v celkové hodnotě 3 000 USD se bude vyplácet po dobu tří let (odpovídá obvyklé délce bakalářského studia).

Stipendium na první rok univerzitního studia fyziky se poskytuje na základě výsledku výběrového řízení, na druhý a třetí rok na základě dokladu o úspěšnosti studia fyziky během uplynulého akademického roku. Stipendium bude vyplaceno v plné výši i pokud daný uchazeč dosáhne bakalářského stupně studia fyziky dříve než po třech letech.

Uzávěrka žádostí: 31. srpna 2012.

Kontaktní adresa:
Vzdělávací nadace Jana Husa
Žerotínovo náměstí 9, 602 00 Brno 

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Švábová
Tel: +420 549 491 049
Fax: +420 549 491 050
E-mail: svabova@ics.muni.cz
Web: http://www.vnjh.cz

Podrobnější informace:
http://www.vnjh.cz/stipendium-georga-placzeka

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz