Jste zde

Setkání a volby pobočného spolku Praha JČMF - v úterý 5. 4. 2022 v 17:30

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vás všechny srdečně pozvat na již tradiční Setkání pobočného spolku Praha JČMF, které zahájíme v úterý 5. dubna 2022 v 17:30 hod. v Profesním domě, v barokním refektáři MFF UK, Malostranské nám. 2/25, Praha 1.

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme se nemohli sejít před Vánoci v letech 2020 a 2021. Jarní setkání je tak po více než 27 měsících dalším v řadě, kdy se konečně budeme moci osobně vidět. Začínáme netradičně v 17:30, abychom si mohli neformálně promluvit již před 18:00, kdy bude zahájena

přednáška na téma
Od Příbrami k dnešku aneb kam se posunul obor založený jedinečným československým světovým primátem
pana RNDr. Pavla Spurného, CSc.

Program:
1. Uvítání, diskuse u šálku čaje či kávy
2. Přednáška RNDr. Pavla Spurného, CSc., významného astronoma AsÚ AV ČR
3. Časově omezená diskuse
4. Volby delegátů sjezdu JČMF a členů výborů oddělení Pobočného spolku Praha

Čtvrtý bod programu může probíhat souběžně s třetím. Je určen těm členkám a členům JČMF, kteří neměli možnost hlasovat elektronicky. S ohledem na dohodu s MFF UK, které organizátoři vděčí za velkou vstřícnost, chceme naše setkání ukončit do 20:00, jakkoliv nijak nechceme bránit dalším diskusím v blízkých restauracích. Děkujeme předem za dodržení všech aktuálně platných hygienických pravidel (respirátory, rozestupy, čistota). Z organizačních důvodů si Vás dovolujeme požádat o laskavé potvrzení Vaší účasti formou krátké mailové zprávy na adresu pp.jcmf@seznam.cz nejpozději do pondělí 28. 3. 2022.

Za organizátory z OVMFI PSP JČMF

RNDr. Jiří Kubín

Místo konání: 
Praha, refektář MFF UK
Datum konání: 
5. Duben 2022 - 17:30
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz