Jste zde

Turnaj mladých fyziků – ukázky řešení

logo soutěže

SborníkSborník Řešení badatelských úloh Turnaje mladých fyziků

Národní institut pro další vzdělávání vydal publikaci Řešení badatelských úloh Turnaje mladých fyziků. Ve sborníku najdete zejména příklady řešení 27. ročníku TMF vypracované účastníky této soutěže, a doporučení k řešení úloh a k prezentaci výsledků. Doufáme, že tato publikace napomůže nejen zkušenějším řešitelům, ale motivuje k účasti v soutěži i nové týmy.
Ukázky řešení povinných úloh:

31. ročník

30. ročník

Děkujeme řešitelům za udělení souhlasu se zveřejněním své práce.
Odkazy na starší písemná řešení:

Řešení laskavě poskytlo družstvo z Gymnázia Cheb.
Ilustrace experimentu k úloze č. 1 – Lepicí páska.
Ilustrace k úloze č. 4 – Zlomené špagety
Fotografie k úloze č. 5 – Auto
Fotografie experimentu k úloze č. 10 – Faradayovo hromadění
Fotografie experimentu k úloze č. 13 – Žárovka

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz